Yaz Okulu

Yaz Okulunun Öğrencilere Katkıları

Yaz Okulunun Öğrencilere Katkıları

Yaz Okulunun Öğrencilere Katkıları

Yaz Okuluna iştirak eden öğrenciler;

  İngilizce'yi anadil olarak konuşulduğu ortamda, o dilin kullanım mantığı ile kavramaya başlarlar.

 İngilizce'yi neden öğrenmeleri gerektiğine dair akıllarındaki soru işaretlerine pratik hayatta yanıtlar bularak dil eğitimini daha çok önemserler.

  İletişim devrimiyle giderek küçülen dünyada yeteneklerini ve becerilerini erken yaşta geliştirerek, kendilerine güvenli, çevreleriyle barışık bir kişilik edinirler.

 Dünyanın değişik ülkelerinden, farklı kültürlerden yeni insanlarla arkadaşlık bağları kurarak, izlerini ömür boyu taşıyacakları çocukluk hatıralarına sahip olurlar.

  İngilizce'yi kitaptan değil günlük hayatın içerisinde öğrenir, böylelikle konuşma pratiğini artırırken, kulaklarına erken yaşta yerleşen telaffuzlarla yanlışlarını anında düzeltme imkânına kavuşurlar.

  Aileden belki de ilk kez ayrılarak özbakımını yapabilen bireyler olarak genç yaşta özgüven sahibi olurlar.

 Program sayesinde yabancı dile karşı varolan önyargı ve korkulardan arınarak döndükten sonra derslere karşı daha ilgili ve özverili bir yaklaşımda bulunurlar.

  Kendi kültür ve değerlerini yurtdışında tanıtırken aynı zamanda farklı ülke ve toplumların yaşam kültürlerini yakından tanıma fırsatına erişirler.

  Gerçek ingilizce seviyesini test ederek program sonunda bulunduğu ingilizce dil seviyesinin sertifikasına sahip olurlar.